Ledige stillingar

Stord kommune

Heltid
Sunnhordland
Lagt ut for 8 måneder siden

Job Features

BransjeHelsepersonell
Del stillingen:

Job Description

HEIMEBASERTE TENESTER

Ergoterapeut (ID 1562)
Det er ledig 100% fast stilling som ergoterapeut i innsatsteam

EINING FOR PSYKISK HELSE OG RUS

Sjukepleiar (ID 1563)
Det er ledig 2x 100% fast stilling som sjukepleiar

Fullstendig lysingstekst på www.stord.kommune.no